Aloite: Retkeilijöiden tuki kansallispuistoille

Aloitteestani Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmä jätti Varsinais-Suomen liitolle aloitteen sen edistämiseksi, että vastaisuudessa retkeilijät voisivat osallistua kansallispuistojen ylläpitoon pienin vapaaehtoisin lahjoituksin, esimerkiksi MobilePay -älypuhelinsovelluksen kautta.

Kansallispuistojen rahoitus ei ole ollut riittävällä tasolla ja tällaisista mikrolahjoituksista voisi ajan myötä kehittyä olennainen lisärahoitus. Valitettavasti myös esimerkiksi Kurjenrahkassa on jouduttu sulkemaan joitain reittiosuuksia heikkokuntoisten pitkospuiden tms. retkeilyinfran takia. Uskon retkeilijöillä olevan halu kantaa kortensa kekoon myös taloudellisesti, mikäli tämä vain tehdään kyllin helpoksi.

——————-

Aloite:

Yksityishenkilöiden tuen mahdollistaminen Kurjenrahkan kansallispuistolle ja muille varsinaissuomalaisille retkeilykohteille

Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen laajin ja monipuolisin suojeltu suoalue, jonka kävijämäärät ovat vahvassa kasvussa. Varsinaissuomalainen luonto näyttäytyy puistossa monipuolisesti soineen, järvineen ja aarniometsineen. Kurjenrahka on laajalti esteetön ja helposti tavoitettavissa koko Varsinais-Suomesta. Kuhankuonon rajakivi konkretisoi hyvin puiston maakunnallista merkitystä ja yhteistyötä.

Vuonna 2018 kuultiin ikäviä uutisia, kun osa Kurjenrahkan reitistöstä, muun muassa Pukkipalon aarniometsän reitti, oli heikkokuntoisten pitkospuiden takia sulkemisuhan alla. Puiston perusrahoitus ei ole kuluneina vuosina ollut riittävä suositun reitistön ylläpitämiseen. Korjausrästit saatiin sittemmin kuitattua eduskunnan myöntämien joululahjarahojen turvin.

Puiston rahoitus ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla, sillä korjausvelkaa syntyy joka vuosi, eikä kertaluontoinen lisärahoitus korjaa rahoituksen riittämättömyydestä aiheutuvia ongelmia. Siksi onkin keksittävä keinoja, joilla puiston rappeutuminen saadaan vastaisuudessa ehkäistyä. Erääksi tällaiseksi keinoksi sopisi retkeilijöiden vapaaehtoinen osallistuminen puiston ylläpitokustannuksiin.

Vapaaehtoiset voisivat tukea puiston toimintaa esimerkiksi MobilePay-sovelluksen kautta, jonka avulla rahan lähettäminen puiston käyttöön onnistuisi helposti puhelinsovelluksen avulla. Sovelluksen käyttöönoton lisäksi alueelle tulisi myös kiinnittää opastauluja, jotka kertovat retkeilijöille mahdollisuudesta osallistua puiston ylläpitoon vapaaehtoisin lahjoituksin. Opastauluissa voisi listata myös sen, mitä yksittäisellä lahjoitussummalla, esimerkiksi 10 eurolla, voidaan toteuttaa (esim. jäteastioiden tyhjennys, polttopuiden hankinta, pitkospuiden uusiminen tai reittimerkintöjen uusinta). Listaus herättäisi myös kävijät pohtimaan sitä, paljonko puiston ylläpitäminen maksaa ja kohtelemaan puiston varusteita ja rakenteita sen mukaisesti.

Ehdotamme, että Varsinais-Suomen liitto ryhtyy pikaisesti toimiin kuvatun laisen toiminnan mahdollistamiseksi Kurjenrahkan kansallispuistossa ja muissa varsinaissuomalaisissa retkeilykohteissa, esimerkiksi Teijon kansallispuistossa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

3.6.2019”

——————-
Aloitteesta uutisoitiin muun muassa Turun Sanomissa ja Aamusetissa.

Päivitys:

Hanke eteni lopulta neuvotteluun Metsähallituksen ja Varsinais-Suomen liiton välillä. Toteuttamiseen on kaikilla osapuolilla selvä tahtotila, mutta toistaiseksi rahankeruulainsäädäntö asettaa haasteen. Maakuntaliitto ei voi toimia rahan kerääjänä, joten kerääjätahona tulisi toimia esimerkiksi jokin erillinen yhdistys. Aion edistää asian pilotointia muissa luontokohteissa.