Aloite: Tienvarret, johtoaukeat ja nurmikot uhanalaistuvan niittylajiston suojeluun

Jätin oheisen aloitteen valtuuston kokouksessa 16.3.2020. Turussa, kuten muidenkin kaupunkien alueella, on paljon niittylajiston elinympäristöksi sopivia joutomaita. Hoitotapoja muuttamalla voisimme vastata niittyjen katoamiseen ja samalla pelastaa niityistä riippuvaiset lajit.

______________

Lähes neljännes Suomen uhanalaisista lajeista elää niityillä ja kedoilla. Tällaiset perinnebiotoopit ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi karjatalouden muutoksen seurauksena. 

Voimalinjojen johtoaukeat, niitetyt tienvarret ja kaupunkien nurmialueet voivat kuitenkin tarjota korvaavia elinympäristöjä perinnebiotoopeista riippuvaisille lajeille, mikäli niiden hoitotapoja muutetaan niittylajistoa suosivaksi.

Turun yliopistossa julkaistun väitöskirjan mukaan esimerkiksi niittykasvien sisällyttäminen tienvarsille kylvettäviin siemenseoksiin, johtoaukeiden raivaustahdin kiihdyttäminen ja hiekkapohjaisten, vähäravinteisten tienvierusten niittoajan muutokset voisivat olla ratkaisuja uhanalaisten lajien elinolojen parantamiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki selvittää ja toteuttaa tienvarsien, nurmialueiden ja hallinnassaan olevien johtoaukeiden hoitotapojen muutokset niin, että ne paremmin tarjoaisivat perinnebiotoopeista riippuvaiselle lajistolle uusia, korvaavia elinympäristöjä.

______________

Aloite keräsi mukavasti allekirjoituksia valtuustokollegoilta!