Aloite: Yleisiä pyöränkorjauspisteitä Turkuun

Olen tehnyt kaksi havaintoa: 1) yllättävän monen turkulaisen polkupyörissä on pientä huollon tarvetta ja 2) yllättävän monen turkulaisen kotoa ei löydy tavanomaisia fillarinkorjaustyökaluja.

Jätinkin valtuustolle oheisen aloitteen, jotta yleisiä pyöränkorjauspisteitä saataisiin kaupunkiin. Joidenkin uusien kaavojen yhteydessä näitä pisteitä on jo asennettukin, mutta erityisesti keskustaan tällainen tulisi ehdottomasti saada!

______________

Aloite: Yleisiä pyöränkorjauspisteitä Turkuun
Turun kaupunginvaltuusto 16.11.2020

Turku pyrkii perustellusti lisäämään polkupyöräilyn kulkutapaosuutta. Tavoite on hyvä, sillä se tukee kaupunkilaisten terveyttä, kaupungin ilmastotavoitteita, kaupungin viihtyisyyttä ja liikenteen sujuvuutta.

Suorittamani havainnointiin perustuvan otantatutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että monen turkulaisen polkupyörä on kevyen huollon tarpeessa. Olen niin ikään todennut, ettei kovin monella ole omasta takaa polkupyörän arkiseen kunnostukseen vaadittavia välineitä, kuten pumppua tai kiintolenkkejä ja tämä osaltaan heikentää halukkuutta pyöräilyyn.

Monissa kaupungeissa, muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa tämä polkupyörien arkisen huollon tarve on ratkaistu kaupungin ylläpitämillä julkisilla polkupyöränkorjauspisteillä. Pisteistä löytyy kiinteän pumpun lisäksi keskeiset työkalut vaijerilla telineeseen kiinnitettynä. Myös Turussa tällaisia on jo käytössä TYS:n ylläpitämänä ainakin Ylioppilaskylässä ja Ylioppilastaloilla.

Esitän, että Turku sijoittaa muutamia vastaavia korjauspisteitä myös muualle kaupunkiin. Erityisen sopivia paikkoja voisivat olla joukkoliikenteen solmukohdat, kuten Kupittaan asema, sekä pyöräilyn laatukäytävät. Oulun kokemusten perusteella yhden korjauspisteen hinta asennettuna olisi noin 2000 euroa.

Turussa 16.11.2020
Ville Laakso

______________

Tällaisista on kyse (kuva: Bfix Oy)