Gradupaja: Politisoitunut perustuslakivaliokunta?

Teksti on julkaistu alun perin osana ajatuspaja Toivon gradupajaa. Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tämä on viimeinen Ajatuspaja Toivon gradupajassa …