Kuntavaalit 2021

I

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Espoossa. Puolueeni on kokoomus, jonka jäsen olen ollut yli kymmenen vuoden ajan. Valitsin kokoomuksen, koska mielestäni kokoomus edistää puolueista parhaiten vastuun toteutumista yhteiskunnassa. Yhteiskunnan on kunnioitettava yksilön vapautta, mutta peräänkuulutettava myös yksilön vastuuta. Yhteiskunnalta on helppo vaatia ja sen varoja on helppo jakaa, mutta ani harva puolue keskittyy siihen, että yhtälö kokonaisuutena pysyy kestävänä. 

Kuntavaaleissa teemani liittyvät kahteen espoolaisille äärimmäisen tärkeään asiaan: luontoon ja sote-uudistukseen. Kaupungeissa voidaan suojella luontoa enemmän kuin arvaammekaan. Kiurun sote-uudistus puolestaan uhkaa Espoon elinvoimaa poikkeuksellisella tavalla. Lue lisää alta! 

Halusin keksiä kuntavaaleihin jotakin teemoihini sopivaa kampanjamateriaalia, siispä rakensin 100 linnunpönttöä. Toimitan näitä ympäri Espoota – jutellaan samalla kuntapolitiikasta!

I

Lisää luontoa kaupunkiin

Tiesitkö, että luonto on monimuotoisimmillaan kaupungeissa? Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta kaupungeista löytyy paljon erilaisia elinympäristöjä, jotka puolestaan mahdollistavat poikkeuksellisen monipuolisen luonnon. Näitä elinympäristöjä suojelemalla ja kehittämällä voimme ehkäistä luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, sekä ylläpitää viihtyisää asuinympäristöä. 

Monet arvokkaat luontokohteet ovat syntyneet ihmistoiminnan seurauksena, kuten Suomenojan lintualtaat, tai säilyneet virkistysalueina, kuten Espoon keskuspuisto, joka päihittää monimuotoisuudessaan talousmetsät. Espoossa näihin elinympäristöihin yhdistyy  Nuuksion laajat metsäalueet, Laajalahden lintuvedet, Myllypuron lehtokorvet, lukemattomat virtavedet, kuten Monikonpuro ja Finnoonpuro, Etelä-Espoon merenrannat, sekä Suvisaariston meriluonto. 

Kaupunki kasvaa ja hyvä niin. Kasvun askeleet on kuitenkin otettava harkiten, jotta kaupunkiin mahtuu myös tulevaisuudessa ihminen ja luonto. Kaavoituksessa tulee pitää huolta siitä, että lähiluonto toteutuu aina nimensä veroisesti. Esimerkiksi päiväkoti- ja kouluverkoston suunnittelussa tulisi varmistua siitä, että lapsilla on mahdollisuus viettää aikaa luonnossa.

Voit lukea lisää ajatuksistani Ajatuspaja Toivon julkaisusta Ainutlaatuinen Turku: Kaupungissa luonto voi paremmin.

I

Konkreettisia keinoja:
– Muutetaan tienpientareiden ja joutomaiden käsittelyä niittylajeille suotuisaksi
– Lisätään kaupungin metsissä lahopuun määrää, tehdään pienialaisia kulotuksia ja säästetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat puut, kuten haavat, jotta vanhojen metsien lajit menestyvät
– Tuetaan espoolaisten oma-aloitteisuutta vieraslajien torjunnassa ja elinympäristöjä kunnostavissa talkoissa, esimerkiksi lainaamalla välineet ja huolehtimalla logistiikasta
– Toteutetaan muissa kaupungeissa menestyksekkääksi osoittautunut viljelylaatikko-kokeilu
– Panostetaan luontokohteiden saavutettavuuteen, jotta kaupunki on avoin luonnolle ja luonto avoin kaupunkilaiselle

I

Kiurun sote-uudistus on Espoolle katastrofi

Sote-uudistus tarvitaan, mutta uudistuksen tulisi uudistaa ja parantaa asioita nykytilaan nähden. Hallituksen sote-esitys ei tee kumpaakaan. Uudistus ei paranna palveluiden saatavuutta tai hillitse kustannuskehitystä. Sote-uudistukselta on lupa odottaa huomattavasti nykyistä esitystä enemmän.

Soten kustannuksia on välttämätöntä hillitä, jotta hyvä hoito voidaan tulevaisuudessakin taata kaikille sitä tarvitseville. Jotta sote-kustannuksia voidaan hillitä, on välttämätöntä parantaa sote-tuotannon tehokkuutta. Olen vakuuttunut siitä, että paras keino tehokkuuden kasvattamiseen on toimijoiden välinen kilpailu. Kilpailijana julkiselle tuotannolle on toistaiseksi ollut yksityinen, mutta hallituksen esitys rajaa tulevien maakuntien mahdollisuuksia täysimääräisesti hyödyntää yksityistä (muun muassa esitetty sote-järjestämislain 8 § ja 12 §). Rakenteilla oleva julkinen monopoli ei tule ratkaisemaan soten kroonisia ongelmia!

Sinänsä soten siirtäminen maakuntien tehtäväksi on kannatettavaa, mutta nyt esitetty hyvinvointialueiden lukumäärä on liian korkea. Soten rahoitusmalli syö kaupunkien elinvoiman siirtäessään kaupunkien verorahat monilukuisen maakuntarakennelman ylläpitämiseksi. Espoo on koko Suomen suurin häviäjä tulevassa hyvinvointialueiden rahoitusmallissa. Valmisteilla oleva 2-5 % maakuntavero ei missään tapauksessa saa toteutua, sillä uutta verotuksen tasoa suomalaiset eivät ansaitse.

I

Hyvän sote-uudistuksen resepti:
– Erotetaan järjestämis- ja tuottamisvastuu
– Luodaan maltillista kilpailua sote-tuotantoon kustannusten hillitsemiseksi
– Tuodaan yksityinen tuotanto realistiseksi vaihtoehdoksi julkisen rinnalle
– Laajennetaan palvelusetelien käyttöä jonojen purkamiseksi
– Asiakkaan valinnanvapautta julkisten ja yksityisten välillä voidaan hyvillä mielin lisätä
– Tuetaan yksityisen puolen innovaatiotoimintaa kaikin keinoin