Paateron ei pitäisi olla rehellisenä tunnettu

Paatero erosi puhuttuaan eduskunnalle palturia. Erolla yritettiin myös pelastaa pääministeri Rinnettä kiipelistä, mutta lopputulos oli nurinkurinen; Rinnettä ei pelastettu, mutta erollaan Paatero vältti välikysymyksen, joka olisi todennäköisesti johtanut hänen eroonsa.

Perustuslain mukaan ministereiden on oltava rehellisiksi tunnettuja. Rehellisyyttä edellytetään, jotta kansa kokisi hallituksen toiminnan legitiimiksi. Arviointi rehellisyydestä ei tietenkään perustu mattimeikäläisten mielipiteisiin, vaan eduskunta arvioi asiaa välikysymysmenettelyn kautta.

Ellei Paatero olisi eronnut perjantaina 29.11.2019, hän olisi kohdannut välikysymyksen tiistaina 2.12.2019. Tämä olisi johtanut Paateron eroon, sillä keskusta tuskin olisi suostunut SDP:n palturin takuumieheksi.

Käynnissä olleen välikysymysmenettelyn tarkoituksena oli siis perustuslain mukaisella tavalla varmistaa valtioneuvoston päätöksenteon legitimiteetti kansan silmissä. Tämän onnistuttiin kuitenkin välttämään valtiosääntöisesti arvelluttavalla kärrynpyörällä, missä ministeri eroaa ennen välikysymyksen käsittelyä, vain palatakseen takaisin tehtäviinsä vaaran mentyä ohi. Se siitä perustuslain pykälästä.