Hej!

Jag är Ville Laakso, en 26-årig juris-studerande. Jag ställer upp i kommunalvalet eftersom det ofta känns som att beslutsfattandet är ineffektivt då olika partier är trångsynta och inte flexibla. Jag anser mig kunna samarbeta fördomsfritt över partigränserna – det är vad Åbo behöver för att möta framtidens utmaningar.

Naturen, näringslivspolitik och lättrafik ligger nära mitt hjärta. Åbo får inte isolera sig från tillväxten i rästen av landen. Åbo ska bli ett attraktivt mål för nya företag, investeringar och tillväxt. Miljön bör ändå styra allt beslutsfattande.


Hello!

My name is Ville Laakso and I’m a 26-year-old law student. I decided to run in the municipal elections since I sometimes feel that the decisionmaking culture in Turku is biased by political ridigity and lack of capability in cooperation. I argue, that I’m a candidate who is capable of cooperating with the other parties. That is the attitude Turku needs to be prepared for the challenges that the future holds.

Environment, entrepreneurship policy and cycling infrastructure are close to my heart. Turku must not become isolated from the economic growth of the rest of Finland. Instead, Turku must become an attractive location for investments, companies and growth. Environmental values must govern all decision making.