Hello! 

I am Ville Laakso, a 30-year-old lawyer from Haukilahti. I am an experienced decision-maker and I have been participating in politics for over ten years, most recently as a city council member in my former hometown of Turku in 2017-2020.

Nature is especially close to my heart. There has been a great negative change in nature in recent decades. Many things are different now than they were in my childhood in the early 1990s. Common species such as hedgehog and squirrel as well as many bird species have become rare. Espoo must protect nature not only for the sake of nature itself, but also for future generations.

I have been following the stages of Finland’s health and social services reform for several years, including through my current job. The reform in its current form is a disaster for Espoo. This is not a reform to remedy chronic problems, but a redistribution of municipal funding. Reform is needed, but it must not take away the economical vitality of cities, such as Espoo. As a decision-maker, I would actively stand for the interests of the city and promote the realization of a better reform.

My life has taken me from the countryside to the city, from a small village school to the university and from a resident of a municipality to a municipal decision-maker. The journey has taught many things, but the most important thing has been to learn to understand the variety of peoples backgrounds and opinions. That is why, as a person and as a politician, I strive for shared understanding and building cooperation. I believe that by this way we will also achieve the best and most lasting result.

I hope to gain your trust in the Espoo municipal elections on June 13, 2021!

You can find my answers to Yle’s election compass here.

Hej!

Jag är Ville Laakso, en 30-årig jurist från Gäddvik. Jag är en erfaren kommunal beslutsfattare och professionell med social påverkan. Jag har deltagit i politik i mer än tio år, senast som kommunfullmäktige i min tidigare hemstad Åbo år 2017-2020. 

Naturen ligger särskilt nära mitt hjärta. Det har skett en stor förändring i naturen under de senaste decennierna. Många saker är annorlunda nu än i min barndom i början av 1990-talet. Många arter, som var då vanliga såsom igelkott, ekorre och många fågelarter har blivit sällsynta. Esbo måste skydda naturen inte bara för naturens skull utan också för framtida generationer.

Jag har följt stadierna av social- och hälsovårdsreformen i flera år. Jag arbetar också i mitt yrke med reformen. Reformen som nu förbereds är en katastrof för Esbo. Detta är inte en reform som kommer att lösa social- och hälsovårdens kroniska problem utan en omfördelning av kommunal finansiering. Reform behövs, men det får inte ta bort städernas ekonomiska vitalitet. Som beslutsfattare skulle jag aktivt övervaka stadens intressen och främja en verklig sote-reform.

Mitt liv har transporterat mig från landsbygden till staden, från byskolan till universitetet och från kommuninvånare till en kommunala beslutsfattaren. Resan har lärt många saker, men det viktigaste har varit att lära sig förstå olikhet. Det är därför jag som person och politiker strävar efter att vårda förståelsen och bygga upp samarbete. Jag tror att detta också kommer att uppnå det bästa och mest bestående resultatet.

Jag hoppas få ditt förtroende i Esbo kommunalval den 13 juni 2021!