Valinnanvapaus olisi pelastanut Karinakodin

Oheinen Turun kaupungin sotelautakunnan kokoomusjäsenten kesken kirjoittamamme teksti on julkaistu mielipidekirjoituksena toukokuussa 2019 Turun Sanomissa, Aamusetissa ja Turkulaisessa.  

Karinakodin tapauksessa oli kyse yksityisen saattokodin toiminnan päättymisestä kysynnän puutteen vuoksi. Kun saattokotia ylläpitänyt säätiö ilmoitti toiminnan päättymisestä, alkoi kansalaisten suunnasta kova poru. Karinakodin alasajo on kieltämättä sääli, sillä henkilökunta on alansa parasta, miljöö saattohoitoon erinomainen ja kustannukset matalat.

Miksi kysyntää ei sitten ollut? Epäilen, etteivät kansalaiset olleet täysin tietoisia Karinakodin tarjoamista mahdollisuuksista – tai sitten kilpailu Karinakodin ja Turun kaupungin Kaskenlinnan saattohoidon välillä ei muulla tavalla ollut tasapuolista. Päätelmäni perustuu kuulemaani palautteeseen, jonka voisi tiivistää seuraavasti: Karinakoti hyvä, Kaskenlinna huono.

Tästä yhtälöstä ei kuuluisi seurata ensimmäisen alasajo.

Tapaus kuvaa mielestäni sitä, että:
1) Yksityinen palveluntuottaja on erinomainen palveluntarjoaja, vaikka muutakin väitetään
2) Valinnanvapaus on erinomainen asia, vaikka muutakin väitetään
3) Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä on taattava terve kilpailu, nyt näin ei ole

Ainiin, se teksti:


Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön Karinakodissa loppuu laitosmuotoinen yksityinen saattohoito vähäisen käytön johdosta.

Olemme saaneet runsaasti pettyneitä yhteydenottoja turkulaisilta.

On surullista, että asiakkailta hyvää palautetta saanut Karinakoti joutuu lopettamaan toimintansa. Tilanne on valitettava, sillä erityisesti Karinakodin henkilökunta on saanut kiitosta asiakaslähtöisestä asenteestaan.

Turun kaupunki on tehnyt yhteistyötä Karinakodin kanssa useita vuosia, mutta tieto Karinakodin taloustilanteesta tuli päättäjien tietoon valitettavan myöhään. Karinakodin alasajo on sen suosioon nähden yllättävää.

Jatkossa tiedon yksityisistä palveluista on oltava laajemmin kuntalaisten saatavilla, jotta erinomaisia palveluja ei jouduta ajamaan alas vähäisen käytön johdosta.

Uskomme, että Karinakodille olisi ollut enemmän käyttöä, jos asiakkaat olisivat olleet sen tarjoamista palveluista laajasti tietoisia.

Jatkossa saattohoidossa tuleekin varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus valita haluamansa palvelu ja palveluohjaus tapahtuu asiakkaan toiveen mukaisesti ja kaikki mahdollisuudet esille tuoden.