Välitilinpäätös 2017-2020

Politiikka on olennainen osa elämää, mutta elämä ei voi olla pelkkää politiikkaa. Elämä kuljettaa meistä kutakin johonkin suuntaan ja välillä nämä suunnat eivät ole yhteensovitettavissa tiettyyn kaupunkiin tai vaalipiiriin sidotun politiikan tekemisen kanssa. Kohdallani tämä tarkoittaa sitä, että politiikan teko Turussa jää vuodenvaihteessa 2020-2021 taakse. Kuten monen opiskelutoverini kohdalla, myös minun kohdallani elämä on töiden ja erinäisten perheoikeudellisten velvoitteiden muodossa kuljettanut pääkaupunkiseudulle. On siis luonteva hetki tarkastella kuluneita vuosia Turussa ja erityisesti kiittää kaikkia minua vaaleissa 2017 tukeneita ja äänestäneitä. 

Tärkein ensin, nimittäin ne kiitokset. Suhtaudun nöyryydellä siihen äänestäjien luottamukseen jonka kuntavaaleissa 2017 lunastin. On ollut etuoikeus ponnistaa ensimmäisistä vaaleista valtuuston varsinaiseksi jäseneksi. Tästä kaikesta olen todella kiitollinen. Luottamuspaikkojen ohella yhtä arvokasta on ollut poliittisen identiteetin rakentuminen, missä minua auttaneiden ja äänestäneiden rooli on ollut korvaamaton. Vaaleissa ehdolla olemiseen ja oman itsensä arvioitavaksi asettamiseen liittyy monenlaista epävarmuutta. Ihmisten luottamuksen kautta tämä epävarmuus on korvautunut rohkeudella, sekä itsevarmuudella siitä, että polku on oikea ja että tällaiselle tekijälle on politiikassa edes jonkinlaista kysyntää. Tässä prosessissa joka ainut ääni tai tukija on arvokas, tulipa varsinaista valtuustopaikkaa tai ei. 

Kuntavaalikampanjassa puhuin ympäristöasioiden ja kevyen liikenteen puolesta. Mitä näiden teemojen osalta voidaan sanoa? Suunta on hyvä, mutta valmista ei ole tullut. Tavoitteet kävelykeskustan laajenemisesta, pyöräilyn edellytyksistä, ympäristön huomioimisesta ja Turun hiilineutraalisuudesta etenevät hienosti, mutta näin olisi varmasti tapahtunut ilman minuakin. Luen kuitenkin ansiokseni sen, että olen pyrkinyt aktiivisesti pitämään näitä asioita esillä kokoomuksen valtuustoryhmän sisäisissä keskusteluissa ja päätöksenteon nivelkohdissa.

Mielestäni Turkua on kuluvien vuosien aikana johdettu hyvin ja puolueet ovat olleet tärkeiden päätösten edessä yhteistyökykyisiä. Nyt on sopiva hetki siirtyä eteenpäin, sillä valtuuston katse kääntyy kohti kuntavaaleja. Tämä tarkoittaa politiikan arkipäivässä sitä valitettavaa asiaa, ettei merkittäviä päätöksiä enää tulla tekemään. Esimerkiksi raitiotien osalta on jo pitkään ollut tiedossa, että päätös siirtyy kuntavaalien jälkeiseen aikaan, pitkälti poliittisten syiden takia. 

Kiitos kaikille tuesta tähän saakka!