Hello! 

I am Ville Laakso, a 30-year-old lawyer from Haukilahti, Espoo. Nature is especially close to my heart. I am an experienced decision-maker and I have been participating in politics for over ten years, currently as a city council member in Espoo.

I have been following the stages of Finland’s health and social services reform for several years, including through my current job. Difficult times lie ahead for the social- and health care services, since the population is becoming older. In the near future, we have two options: either we make the system more efficient, or we cut down on services. The better we succeed in the former, the less we must resort to the latter. I believe that a lot can be done via cooperation between the public and private sector. 

My life has taken me from the countryside to the city, from a small village school to the university and from a resident of a municipality to a municipal decision-maker. The journey has taught many things, but the most important thing has been to learn to understand the variety of peoples backgrounds and opinions. That is why, as a person and as a politician, I strive for shared understanding and building cooperation. I believe that by this way we will also achieve the best and most lasting result.

I hope to gain your trust in the regional elections on January 23, 2022!

You can find my answers to the Yle’s election compass here.

Hej!

Jag är Ville Laakso, en 30-årig jurist från Gäddvik. Naturen ligger särskilt nära mitt hjärta. Jag är en erfaren kommunal beslutsfattare och professionell med social påverkan. Jag har deltagit i politik i mer än tio år, nuvarande som kommunfullmäktige i Esbo. 

Jag har följt stadierna av social- och hälsovårdsreformen i flera år. Jag arbetar också i mitt yrke med reformen. Svåra tider väntar för social- och hälsovården, eftersom befolkningen blir allt äldre. Inom en snar framtid har vi två alternativ: antingen gör vi systemet mer effektivt eller drar vi ner på tjänsterna. Ju bättre vi lyckas med det förra, desto mindre behöver vi ta till det senare. Jag tror att mycket kan göras genom samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Mitt liv har transporterat mig från landsbygden till staden, från byskolan till universitetet och från kommuninvånare till en kommunal beslutsfattaren. Resan har lärt många saker, men det viktigaste har varit att lära sig förstå olikhet. Det är därför jag som person och politiker strävar efter att vårda förståelsen och bygga upp samarbete. Jag tror att detta också kommer att uppnå det bästa och mest bestående resultatet.

Jag hoppas få ditt förtroende i välfärdsområdesval 23 januari 2021!