Kuka olen

Olen lakimies, kaupunginvaltuutettu ja innokas luontoharrastaja Espoon Haukilahdesta. Työskentelen asiantuntijana elinkeinoelämän edunvalvontajärjestössä sote-kysymysten parissa. Kauniina päivänä minut löytää lenkkeilemästä Rantaraitilla tai nuotion ääreltä Nuuksiosta, sadepäivinä autotallista nikkaroimasta erilaisten puutöiden parissa. Politiikassa haluan peräänkuuluttaa yksilönvastuuta, suojella ympäristöä ja valaa uskoa siihen, että huominen on tätä päivää parempi.

Kuten moni muukin espoolainen, myös minä olen päätynyt Espooseen muutaman mutkan kautta. Olen kotoisin Satakunnasta Eurajoelta ja opintojeni aikana asuin Tampereella ja Turussa. Varusmiespalveluksen jälkeen palvelin rauhanturvaajana Afganistanissa puolen vuoden ajan vuonna 2012. Valmistumisen jälkeen minun ja avopuolisoni työt löytyivät pääkaupunkiseudulta ja uutena kotikuntana Espoo oli meille itsestään selvä valinta väljyytensä, luonnonläheisyytensä ja rauhallisuutensa takia.

Rauhanturvaajana Afganistanissa 2012

Minulle on aina ollut tärkeää työskennellä niiden yhteisöjen hyväksi, joiden osa olen. Tämä innostus on vienyt minut moniin luottamustehtäviin ja koulinut minusta kokeneen ja yhteistyökykyisen päättäjän. Toimin tällä hetkellä valtuutettuna Espoossa ja vuosina 2017-2020 toimin opiskelukaupunkini Turun kaupunginvaltuuston jäsenenä. Tätä ennen muun muassa oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Lex ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Opiskelijajärjestöni puheenjohtajana Turussa vuonna 2016

Keskeiset arvoni ovat ympäristö, yksilönvastuu ja edistysusko. Olipa kyse sitten Itämerestä tai Suomen metsistä, on luonnon tila hälyttävän huono. Olen erityisen huolissani luontokadosta, joka ei tahdo saada ilmastonmuutoksen rinnalla kylliksi huomiota. Luontokadon pysäyttäminen tehdään täysin paikallisesti. Työssä onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy jokaisen takapihalla. Suomalaisen luonnon tila on suomalaisten käsissä, eikä vastuuta voi pakoilla sillä, että riittämättömistä toimista syyttää ulkomaita.

Yksilönvastuun toteutumista on mielestäni tärkeää edistää siksi, että yhteiskunta saavuttaa tavoitteensa ja ratkaisee aikamme suuret ongelmat ainoastaan siinä tapauksessa, että kukin yksilö tunnistaa oman vastuunsa.

Edistysusko tarkoittaa minulle optimistista suhtautumista tulevaisuuteen ja tieteen kunnioitusta. Huonojen uutisten edessä toivottomuudelle ei saa antaa valtaa. Uskon, että rohkeilla päätöksillä voimme siivittää ihmiskunnan ja ympäröivän luonnon yli pahimpien aikojen ja tulevaisuudessa teknologia ratkaisee monet tänään voittamattomina pitämämme ongelmat.

Luonto on suuri intohimoni. Tässä ollaan Karjalankannaksella, Terijoen lehtikuusimetsässä. Metsä istutettiin 1700-luvulla laivanrakennusmateriaaliksi, mutta jäi tarpeettomaksi ja on nykyään suojelualue

Ennen kaikkea olen avaramielinen kaupunkilainen. Elämäni on kuljettanut minut maaseudulta kaupunkiin, kyläkoulusta yliopistoon ja kuntalaisesta kuntapäättäjäksi. Matka on opettanut monenlaista, mutta tärkeintä on ollut oppia ymmärtämään erilaisuutta. Siksi pyrin ihmisenä ja poliitikkona vaalimaan yhteisymmärrystä ja rakentamaan yhteistyötä. Uskon, että tällä tavalla saavutetaan myös paras ja kestävin lopputulos.

Turun kokoomuksen valtuustoryhmää Aurajokirannassa kesällä 2019

 

Mitä olen tehnyt

I

Koulutus

– Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto, 2020

I

Poliittinen kokemus

– Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, 2021-2025

– Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsen, 2021-2025

(– Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY hallituksen jäsen, 2023-2025)

– Turun kaupunginvaltuuston jäsen, 2017-2020

– Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, 2017-2020

– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen, 2017-2020

– Kaskenlinna -sairaalakiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen, 2017-2020

– Turun kaupungin luottamuselintoimikunnan puheenjohtaja, 2018-2019

I

Työkokemus

– Asiantuntija, lakimies (sote-elinkeinopolitiikka) Hyvinvointiala ry, 2020-

– Poliittinen sihteeri, Varsinais-Suomen Kokoomus, 2018-2019

– Lakimiesharjoittelijana suuressa yritysjuridiikan asianajotoimistossa Helsingissä 2018

– Lakimiesharjoittelijana keskikokoisessa asianajotoimistossa Raumalla 2015, 2016, 2017

– Jääkärikomppanian tiedustelu-upseeri, Afganistan, 2012

– Kirvesmiesharjoittelija, kesät 2003-2010

I

Muita luottamustehtäviä

– Suomen Lakimiesliitto ry valtuuskunnan jäsen, 2021-

– Rantaraitin Porvarit ry (Espoon kokoomuksen jäsenyhdistys) hallituksen jäsen, 2021-

– Turun Kokoomus ry:n hallituksen jäsen, 2020

–  Suomen Lakimiesliitto ry:n hallituksen opiskelijajäsen, 2017-2018

– Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n puheenjohtaja, 2016

– Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen 2014-2019

– Senilex ry alumniyhdistyksen hallituksen opiskelijajäsen 2016-2017

– Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan jäsen, 2016

– Turun yliopiston yliopistokollegion jäsen, 2016

I

Sotilasarvo

Reservin vänrikki, RU-kurssi 237

I

Jäsenyyksiä

– Birdlife Suomi / Tringa ry

– Suomen Lakimiesliitto ry

– Alumniyhdistys Senilex ry

– Suomen luonnonsuojeluliitto / Espyy ry

I

Luonnossa liikkuminen ja eräily ovat rakkaita harrastuksiani. Pyöräily on harrastus sekin, mutta myös pääasiallinen liikkumistapa.