Ville Laakso

Kaupunginvaltuutettu
LAKIMIES, ASIANTUNTIJA

KOKOOMUS

Laakso 2017

Visioni Turusta

Turussa on potentiaalia, mutta meidän tulee hyödyntää se entistä rohkeammin. Turusta ei saa muodostua valtakunnan pussinperä, vaan houkutteleva kohde uusille investoinneille ja kasvulle. Ympäristöarvojen tulee kuitenkin ohjata kaikkea päätöksentekoa. Keskustasta tulee tehdä helposti saavutettava kaikilla liikennevälineillä ja sen elinvoimaisuus voidaan palauttaa panostamalla puistomaisuuteen, puhtaaseen ilmaan sekä saavutettavuuteen, ei parkkipaikkoihin. Kävelykeskustaa laajennetaan kattamaan torin ja Aurajoen väliset alueet, muun muassa Aurakadun ja Kauppiaskadun eteläosat. Kulttuurielämä ja kaupungin historia tulee nostaa framille myös markkinoinnissa ja Varsinais-Suomea tulee markkinoida kokonaisuutena. Saaristo ja historia ovat Turun kilpailuvaltteja, mutta ne tulee osata hyödyntää. Siksi Turkuun tulisikin suunnitella Suomen historian museo, sekä luoda saaristosta brändi, mikä tunnetaan myös globaalissa mittakaavassa. Tunnin juna tuo verotuloja ja edistää matkailua. Syrjäytymistä ehkäistään panostamalla vahvasti nuorisotyöhön, vaikkapa tukemalla kehittyvää elektronista urheilua. Raitiotien avulla tiivistämme kaupunkirakennetta, lisäämme houkuttelevuutta, sekä investointeja.

Päätöksenteko on rohkeaa: nysväys on jo elänyt aikansa.


Ajatteluani ohjaavat seuraavat teemat:

 

 

Työllisyys ja elinkeinopolitiikka

Tunnin juna kulkee molempiin suuntiin. Menomatkallaan pääkaupunkiseudulle se vie työntekijöitä ja täten kerryttää verotuloja. Turusta muodostuu houkutteleva asuinpaikka missä tahansa Etelä-Suomessa työskentelevälle suomalaiselle, sillä edulliset asuinkustannukset nostavat elintason ohi pääkaupunkiseudusta. Paluumatkalla juna tuo Turkuun turisteja ja investointeja. Turun saaristo on vain tunnin matkan päässä Helsingistä! Kaupunki tukee voimakkaasti Startup-yhteisöjä sekä -yrityksiä ja järjestää kunnianhimoisia innovaatiokilpailuja yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa, joiden avulla Turkuun luodaan uusia työpaikkoja sekä investointeja. Kupittaasta muodostuu toinen keskusta ja Kupittaan asemaa kehitetään voimakkaasti. Itäharjulle rakennetaan aidosti uusi kaupunginosa ja Kupittaalle puolestaan liiketilaa. Kupittaasta muodostuukin sijaintinsa ansiosta Helsinki-Turku –kasvukäytävän länsipää ja Turusta Suomen portti Eurooppaan. Turkua ei kuitenkaan tarkastella ainoastaan Helsingin läntisenä lähiönä, vaan kasvu keskitetään Turkuun, esimerkiksi Satakunnan suunnasta.

 

 

Ympäristö

Ympäristöarvojen tulee ohjata päätöksentekoa. Usein talouskasvu ja ympäristö kuitenkin ajautuvat törmäyskurssille. Vaikka talouskasvu onkin hyvinvoinnin lähde, ovat elinkelpoinen planeetta ja puhdas ympäristö sellainen perintö, mitä emme saa evätä jälkipolviltamme. Toisaalta ympäristöarvojen ja talouden ristiriitaan on suhtauduttava rationaalisesti. Mustavalkoisella suhtautumisella jätämme rusinat molempaan pullaan. Turun pitää pyrkiä hiilivapauteen sekä kantaa vastuunsa Itämerestä. Kaupungin tulee muistuttaa enemmän puistoa kuin moottoritietä. Kaupunkiluonnon arvo tunnustetaan ja sen avulla luodaan hyvinvointia.

 

 

Kevyt liikenne

Kaupungissa nopein ja turvallisin kulkuneuvo on polkupyörä, joukkoliikenteestä tehdään luotettava. Kävelykeskustaa laajennetaan torin ja Aurajoen välisiltä osuuksilta, muun muassa Kauppiaskadulla ja Aurakadulla. Näin keskustan ja jokirannan houkuttelevat alueet kasvavat yhteen ja tukevat turismia sekä elinkeinotoimintaa. Autoilun merkitys elinkeinoelämälle, kasvulle ja liikkuvuudelle tunnustetaan, eikä sitä demonisoida. Turku-Tukholma –hyperloop siirtyy haaveista todellisuuteen. Julkisen liikenteen ja pyöräilyn on oltava aitoja vaihtoehtoja autoilulle – ympäri vuoden. Näin parannamme kaikkien teidenkäyttäjien turvallisuutta sekä annamme tilaa heille, joiden on pakko käyttää autoa sekä vähennämme ruuhkia.