Kiitos luottamuksesta!

Kiitos luottamuksesta kesän 2021 kuntavaaleissa!

Äänisaalis vetää nöyräksi ja antaa vahvan selkänojan vaikuttamistyölle kaupunginvaltuustossa ja muissa luottamustehtävissä. Kiitos jokaiselle äänestäjälle, tukijalle ja matkan varrella apuaan tarjonneelle!

Voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä missä tahansa asiassa! Yhteystiedot-sivuilta pääset alkuun.Olen Ville Laakso, 30-vuotias lakimies, kokenut kuntapäättäjä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen Espoon Haukilahdesta. Työskentelen asiantuntijatehtävissä elinkeinoelämän edunvalvontajärjestössä sote-uudistukseen liittyvien kysymysten parissa.

Luonto on lähellä sydäntäni. Käynnissä oleva eliölajien uhanalaistuminen ja katoaminen on aikamme suurimpia haasteita. Olen ehdolla kuntavaaleissa, sillä Espoo, kuten muutkin kaupungit, voivat halutessaan tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen hyväksi paljon.

Olen seurannut sote-uudistuksen vaiheita jo usean vuoden ajan. Kiurun sote-esitys olisi toteutuessaan Espoolle katastrofi. Kyseessä ei ole soten kroonisia ongelmia korjaava uudistus, vaan kuntien rahoituksen uudelleenjako. Sote-uudistus tarvitaan, mutta se ei saa viedä kaupunkien elinvoimaa. Espoon on edunvalvonnassaan kaikin keinoin pyrittävä tuomaan esille sote-uudistuksen ongelmalliset seikat, kuten vaikutukset Espoon talouteen, investointikykyyn ja elinvoimaan. Sote-uudistus ei ylipäänsä saavuta sille asetettuja tavoitteita: palveluiden saatavuuden paranemista ja kustannuskehityksen hillitsemistä. Valmisteilla oleva maakuntavero ei saa toteutua.

Minulle on aina ollut tärkeää työskennellä yhteisten asioiden puolesta. Tämä innostus on vienyt minut moniin luottamustehtäviin ja koulinut minusta kokeneen ja yhteistyökykyisen päättäjän. Esimerkiksi vuosina 2017-2020 toimin tuolloisen kotikaupunkini Turun kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Päättäjänä olen avarakatseinen ja yhteistyökykyinen. En suhtaudu asioihin mustavalkoisesti, vaan pyrin hahmottamaan asiat kokonaisuutena. Politiikassa keskeiset arvoni ovat ympäristö, yksilönvastuu ja edistysusko, joista voit lukea lisää alta.

0

Ympäristö

Luontokadon pysäyttäminen tehdään paikallisesti. Tavoitteessa onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy jokaisen takapihalla. Suomalaisen luonnon tila on suomalaisten käsissä, eikä vastuuta voi pakoilla sillä, että riittämättömistä toimista syyttää ulkomaita. Kunnilla on käsissään ratkaisut luontokadon pysäyttämiseen. Kunnat ovat muun muassa merkittäviä metsänomistajia. Kuntien tulisikin siirtyä metsänhoidossaan jatkuvaan kasvatukseen, lisätä lahopuun määrää ja säästää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat puut, kuten haavat. Kuntien tulee perustaa ja laajentaa suojelualueita, sillä pienet ja pirstaleiset suojelualueet eivät kykene ylläpitämään riittävää biodiversiteettiä. 

0

Yksilönvastuu

Yhteiskunta saavuttaa tavoitteensa ja ratkaisee aikamme suuret ongelmat ainoastaan siinä tapauksessa, että kukin yksilö tunnistaa oman vastuunsa. Uskon yksilön tekevän arjessaan ja elämässään järkeviä ratkaisuja, kunhan hänelle annetaan riittävät tiedot. Politiikassa tämä tarkoittaa ennen kaikkea koulutuksen ja sivistyksen vaalimista. Politiikan on myös luotava vaihtoehtoja, joiden kautta yksilö voi toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ja joiden kautta yksilönvastuu voi toteutua. Viime kädessä politiikan on huolehdittava siitä, että yksilön haitallisilla valinnoilla on myös häntä itseään koskeva kustannus. Tämä periaate koskee monia politiikan osa-alueita, muun muassa sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa, mutta myös ympäristöpolitiikkaa.

a

Edistysusko

Suhtaudun tulevaisuuteen optimistisesti ja uskon tieteeseen. Huonojen uutisten edessä toivottomuudelle ei saa antaa valtaa. Aikamme kriisien ratkaisu ei ole nollasummapeliä. Uskon, että rohkeilla päätöksillä voimme siivittää ihmiskunnan ja ympäröivän luonnon yli pahimpien aikojen ja tulevaisuudessa teknologia ratkaisee monet tänään voittamattomina pitämämme ongelmat. Suhtaudun huolestuneesti niihin mielestäni enenevissä määrin esitettyihin puheenvuoroihin, joissa tieteellistä näyttöä tai asiantuntemusta pyritään väheksymään. Yritän muistuttaa itseäni säännöllisesti siitä, ettei vakaumus saa muodostua faktoja tärkeämmäksi.