Ehdolla Espoon kaupunginvaltuustoon

Olen kokenut kuntapäättäjä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen. 

Luonnossa on tapahtunut suuri muutos viimeisten vuosikymmenten aikana. Moni asia on nyt toisin, kuin vielä lapsuudessani 1990-luvun alkupuolella. Aiemmin yleiset lajit, kuten siili, orava ja hömötiainen, ovat nykyään harvinaisia. Haluan, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia laajasta lajikirjosta Espoon luonnossa kulkiessaan.

Olen seurannut sote-uudistuksen vaiheita jo usean vuoden ajan. Nyt valmisteilla oleva sote-uudistus on Espoolle katastrofi. Kyseessä ei ole soten kroonisia ongelmia korjaava uudistus, vaan kuntien rahoituksen uudelleenjako. Sote-uudistus tarvitaan, mutta se ei saa viedä kaupunkien elinvoimaa. Päättäjänä valvoisin aktiivisesti kaupungin etua ja edistäisin aidon sote-uudistuksen toteutumista. Lue lisää ajatuksistani blogistani!

Päättäjänä olen avarakatseinen ja yhteistyökykyinen. En suhtaudu asioihin mustavalkoisesti, vaan pyrin hahmottamaan asiat kokonaisuutena. Politiikassa keskeiset arvoni ovat ympäristö, yksilönvastuu ja edistysusko, joista voit lukea lisää alta.

Toivottavasti saan luottamuksesi Espoon kuntavaaleissa 13.6.2021!

0

Ympäristö

Luontokadon pysäyttäminen tehdään paikallisesti. Tavoitteessa onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy jokaisen takapihalla. Suomalaisen luonnon tila on suomalaisten käsissä, eikä vastuuta voi pakoilla sillä, että riittämättömistä toimista syyttää ulkomaita. Kunnilla on käsissään ratkaisut luontokadon pysäyttämiseen. Kunnat ovat muun muassa merkittäviä metsänomistajia. Kuntien tulisikin siirtyä metsänhoidossaan jatkuvaan kasvatukseen, lisätä lahopuun määrää ja säästää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat puut, kuten haavat. Kuntien tulee perustaa ja laajentaa suojelualueita, sillä pienet ja pirstaleiset suojelualueet eivät kykene ylläpitämään riittävää biodiversiteettiä. 

0

Yksilönvastuu

Yhteiskunta saavuttaa tavoitteensa ja ratkaisee aikamme suuret ongelmat ainoastaan siinä tapauksessa, että kukin yksilö tunnistaa oman vastuunsa. Uskon yksilön tekevän arjessaan ja elämässään järkeviä ratkaisuja, kunhan hänelle annetaan riittävät tiedot. Politiikassa tämä tarkoittaa ennen kaikkea koulutuksen ja sivistyksen vaalimista. Politiikan on myös luotava vaihtoehtoja, joiden kautta yksilö voi toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ja joiden kautta yksilönvastuu voi toteutua. Viime kädessä politiikan on huolehdittava siitä, että yksilön haitallisilla valinnoilla on myös häntä itseään koskeva kustannus. Tämä periaate koskee monia politiikan osa-alueita, muun muassa sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa, mutta myös ympäristöpolitiikkaa.

a

Edistysusko

Suhtaudun tulevaisuuteen optimistisesti ja uskon tieteeseen. Huonojen uutisten edessä toivottomuudelle ei saa antaa valtaa. Aikamme kriisien ratkaisu ei ole nollasummapeliä. Uskon, että rohkeilla päätöksillä voimme siivittää ihmiskunnan ja ympäröivän luonnon yli pahimpien aikojen ja tulevaisuudessa teknologia ratkaisee monet tänään voittamattomina pitämämme ongelmat. Suhtaudun huolestuneesti niihin mielestäni enenevissä määrin esitettyihin puheenvuoroihin, joissa tieteellistä näyttöä tai asiantuntemusta pyritään väheksymään. Yritän muistuttaa itseäni säännöllisesti siitä, ettei vakaumus saa muodostua faktoja tärkeämmäksi.